Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Ανατροπή σκηνικού στην επέκταση του Τραμ στο Πειραιά

Πηγή: ισοτιμία

Πλήρης ανατροπή σκηνικού όσον αφορά την επέκταση του Τραμ στον Πειραιά. Το έργο φαίνεται ότι κατοχυρώνεται στον τέταρτο μειοδότη του διαγωνισμού, την κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή - Τομή. Προσωρινός ανάδοχος είχε ανακηρυχτεί η Θεμέλη και ακολουθούσαν οι εταιρείες Ελληνική Υδροκατασκευή και Γαντζούλας ΑΤΕ.

Η νέα διοίκηση της Τραμ ΑΕ (διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Σπυράκος) αποφάσισε, για διαφόρους λόγους (εσφαλμένη μετάφραση ξένου υπεργολάβου, πιστοποιητικό Βούλας) να απορρίψει τους ανωτέρω συμμετέχοντες, κατοχυρώνοντας το έργο στην κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή - Τομή.

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις από τους απορριφθέντες, φαίνεται ότι το έργο προϋπολογισμού 92 εκατ. ευρώ κατοχυρώνεται στον τέταρτο μειοδότη, με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη 2012 - αρχές 2013.

Εκτός από το Τραμ στον Πειραιά, εξελίξεις δρομολογούνται και στην ανακατασκευή του δικτύου του ΗΣΑΠ από την Κηφισιά ως το Φάληρο, προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ. Η ανακαίνιση της γραμμής του ΗΣΑΠ, ένα αρκετά δύσκολο έργο, υπογράφτηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2008.

Η αρχική σύμβαση, με ανάδοχο την Ελλάκτωρ, προέβλεπε ολοκλήρωση των εργασιών σε διάστημα 75 εβδομάδων (περίπου 1,5 χρόνο), όπερ σημαίνει ότι η νέα γραμμή του ηλεκτρικού θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί. Παρ’ όλα ταύτα, λόγω και αρχαιολογικών ευρημάτων, ο ΗΣΑΠ δίνει διαδοχικές παρατάσεις, με νέο ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το προσεχές φθινόπωρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: